Garantievoorwaarden

In de garantievoorwaarden staat vermeld wat jouw rechten en plichten zijn tijdens en na de garantieperiode. Geen enkele bepaling in de garantievoorwaarden mag jouw wettelijke garantie beperken. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Garantie
De garantieduur voor de producten van Snowsound is twee jaar. Zolang als je garantie hebt op een product, garandeert de fabrikant of importeur dat u het product bij normaal gebruik goed blijft werken. Als een product kapot gaat terwijl je er nog garantie op hebt, zullen wij eerst proberen het kosteloos te repareren of vervangen. Lukt dit ons niet binnen een redelijke termijn, dan zullen wij jou (een deel van) het aankoopbedrag vergoeden.


Beperkte garantie
Sommige onderdelen of producten hebben een korte garantieperiode, zoals bijvoorbeeld oplaadbare batterijen, de meegeleverde ingebouwde LED lampen van de verlichte objecten.


Geen garantie
Defecten veroorzaakt door normale slijtage, onheil van buitenaf (zand-, val- of vochtschade), verkeerd gebruik of achterstallig onderhoud vallen niet onder de garantie.

Verkopersgarantie
Als verkoper zijn wij wettelijk verplicht om producten te leveren die voldoen aan de verwachtingen die je als consument mag hebben.

Jouw rechten tijdens de garantieperiode


Kosteloze reparatie
Als een product kapot gaat binnen de garantieperiode, zullen wij eerst proberen het binnen een redelijke termijn te repareren of een ontbrekend onderdeel na te leveren. Wat een redelijke termijn is, hangt af van jouw klacht en van het soort product. Een reparatie of nalevering van een ontbrekend onderdeel binnen de garantieperiode kost jou niets.

Vervangend product
Als het niet lukt om het defecte artikel binnen een redelijke termijn te repareren, zullen wij jou een nieuw, gelijkwaardig artikel aanbieden. We vervangen het product ook als dat voordeliger is dan reparatie of nalevering van een ontbrekend onderdeel. Het leveren van een vervangend product binnen de garantieperiode kost je niets. De aankoopprijs van het vervangende product kan verschillen van de prijs van het oorspronkelijke product; het verschil wordt niet in rekening gebracht of aan jou uitbetaald.

Deel van het aankoopbedrag vergoed
Wij betalen je een deel van de aankoopprijs terug als het repareren van jouw product onredelijk lang of veel langer heeft geduurd dan vooraf is opgegeven en als je daarvan teveel overlast van hebt ondervonden. Als repareren of vervangen niet lukt binnen een redelijke termijn, krijg je het aankoopbedrag terug.

Het gehele aankoopbedrag vergoed
Als wij het defecte product niet kunnen repareren of vervangen binnen een redelijke termijn, krijg je het aankoopbedrag terug.

Opties na de garantieperiode
Heb je geen recht meer op garantie, maar is de economische levensduur van het artikel nog niet verstreken? Als het product buiten jouw schuld kapot is gegaan binnen de economische levensduur, dan repareren of vervangen wij het artikel ook. Als de economische levensduur van het artikel wordt verlengd door een reparatie of vervanging, betaal je wel een deel van de reparatiekosten. Hoe meer de economische levensduur verlengd wordt, hoe groter het deel van de reparatiekosten is dat jij bijdraagt. Dit omdat je het gerepareerde product veel langer zult kunnen gebruiken dan het oorspronkelijke product en omdat bij een vervangend product de economische levensduur opnieuw begint te tellen.

Beroep doen op jouw garantie
Als een product een gebrek vertoont of defect is, binnen 2 jaar na de datum die op de aankoopnota staat vermeld kan je aanspraak maken op garantie. Doe dan schriftelijk een verzoek aan onze klantenservice om een garantie verzoek aan te maken.