In ontvangstruimtes, wachtkamers en entrees horen wij vaak klachten over balie en receptiemedewerkers die onvoldoende rust om zich heen ervaren om te kunnen bellen of bezoekers te woord te staan. Ook zijn er soms problemen met privacy van personen aan de balie ten opzichte van overige aanwezigen in de ruimte. Tenslotte zijn publieke ruimtes soms groot en hoog waardoor de ruimteakoestiek niet optimaal is. In al deze gevallen bieden de Snowsound producten een uitkomst, als zij op strategische plaatsen worden toegepast. Daarnaast kunnen akoestische producten in dergelijke ruimtes ook een dubbele functie krijgen, ter aankleding of bevordering van de huiselijkheid of om een deel van de ruimte visueel af te schermen.

Tra